..
.

RAKRYGGADNu åker föreställningen RAKRYGGAD ut på turné, bland annat till Boden i början av december.


Musik läker själar, sägs det. Jag har inga egna bevis på detta, även om jag kan dela med mig av många erfarenheter som stödjer det. Däremot kan såväl lyssnare som forskning understödja att musik kan hjälpa kroppen läka.

På min releasekonsert i oktober delade många av gästerna med sig av hur berörda de blivit av musiken, orden, rösten. En kvinna upplever att min musik och röst läker henne. Det är stort. Jag baxnar nästan av den sortens återkoppling. Jag är glad och mycket tacksam att jag får bidra till andra människors välmående samtidigt som jag gör det jag älskar och brinner för. I varje fras, varje textrad och alla framträdanden jag gör lägger jag ner min själ, öppnar mitt eget hjärta. Från många får jag mycket tillbaka, genom meddelanden, blickar, kramar, berättelser.

Forskning från Finland visar att patienter som fått lyssna på musik de gillar återhämtar sig snabbare efter en stroke. På Sahlgrenska sjukhuset forskades det redan för tio år sedan om detta och man kom fram till att musik bland annat kan användas som lugnande inför en operation och även stimulera läkning. Detta för att musiken stimulerar hjärta och cirkulation, men också neurologiskt. Patienter med parkinson upplever enligt studier en förbättring när de själva får musicera. Musik stärker barns arbetsminne, visar en studie från 2015.

Med min föreställning ger jag dig som lyssnare en bit av mitt liv. Kanske känner du igen dig i bitar och lämnar föreställningen inspirerad till mod att gå RAKRYGGAD ut i ditt liv, stolt över att vara människa.

Vill du uppleva en stund av värme, inspiration och ha möjlighet till att själv djupna i tankar om livet är det här en föreställning för dig.
Kontakta mig för ett samtal om hur RAKRYGGAD kan bli en del av utvecklandet av ditt företag, ditt event, din arbetsplats.

Källor: magasinet Vårdfokus, Dagens Nyheter, avhandling från Göteborgs universitet.